EDUCATION教育

电话:029-88866877

邮箱:xuanang@163.com

邮编:710000

地址:西安市高新四路高科广场D座2号楼505室

您现在的位置:首页 » 教育 » 经济证券

著名教授——于丹

籍 贯:

民 族:汉

职 业:学者教授

个人特点:

著名经济学家——李稻葵

籍 贯:安徽凤阳

民 族:汉

职 业:经济学家

个人特点:

著名经济学家——樊纲导师

籍 贯:

民 族:汉

职 业:经济学博士

个人特点:

著名经济学家——张维迎

籍 贯:中国

民 族:汉

职 业:经济学家,教授,作家

个人特点: